Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTNOL → Výzkumná činnost Nezávislé obalové laboratoře
iduzel: 5219
idvazba: 5835
šablona: stranka
čas: 15.6.2021 07:38:24
verze: 4922
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkumná činnost Nezávislé obalové laboratoře

Zaměření

 • Příprava, vlastnosti a využití aktivních systémů balení potravin
 • Balení potravin v modifikované atmosféře
 • Metody zkoušení zdravotní nezávadnosti obalů potravin

  

Řešené projekty

 • Identifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenek (projekt MZ IGA č. NT14375, doba řešení 2013 - 2015)
 • Vliv tiskových barev na bezpečnost obalů potravin (projekt GAČR č. 525/07/1153, doba řešení 2007-2009)
 • Příprava a vlastnosti obalů potravin s aktivní antimikrobní funkcí (řešeno v rámci projektu Truefood 6. RP EU č. 016264-2, 2006-2010 a projektu NAZV č. QF 3158, 2003-2006)
 • Studium vlivu systému balení v modifikované atmosféře na bezpečnost potravin (řešeno v rámci výzkumného záměru č. MSM 6046137305 Progresivní potravinářské a biochemické technologie)
 • Vývoj postupů pro sledování zdravotní nezávadnosti obalů potravin na bázi elektroseparačních analytických technik (řešeno v rámci výzkumného záměru č. MSM 6046137305 Progresivní potravinářské a biochemické technologie)

 

 

Významné publikace za období 2009-2014

 • Vápenka L., Vavrouš A., Dobiáš J., Sosnovcová J.: Migration of phthalates from paper packaging materials. Food Analysis Congress, Cambridge, 15.-16. 9. 2015.
 • Vápenka L., Vavrouš A., Votavová L., Dobiáš J.: Bezpečnost obalů potravin na bázi papíru, XLV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 113-116, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, 25. - 27. 5. 2015. ISBN 978-80-7080-937-2.
 • Vápenka L., Vavrouš A., Votavová L., Kejlová K., Dobiáš J., Sosnovcová J.: Non-target screening of contaminants in paper-paperboard for food contact materials (poster). Food Analysis Congress, Barcelona, 29.-30.10. 2014.
 • Vápenka L., Vavrouš A., Votavová L., Dobiáš J.: Kontaminanty v obalových materiálech na bázi papíru. Sborník příspěvků z XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 236-239, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, 26.-28.5. 2014. ISBN 978-80-7080-903-7.
 • Votavová L., Hanušová K., Vápenka L., Dobiáš J., Kvasnička F.: Occurrence of 2-phenylphenol in food paper packages. Central European Journal of Chemistry, 12(11), 1162-1168 (2014).ISSN 1895-1066. IF 1,17.
 • Hanušová K., Vápenka L., Dobiáš J., Mišková.: Development of antimicrobial packaging materials with immobilized glucose oxidase and lysozyme. Central European Journal of Chemistry, 11(7), 1066-1078 (2013).ISSN 1895-1066. IF 1,17.
 • Hanušová K., Dobiáš J., Voldřich M.: Assesment of functional properties and antimicrobial efficiency of polymer films with lacquer layer containing natamycin in cheese packiging. Journal of Food and Nutrition Research, 51, 145-155 (2012). IF 0,679.
 • Hanušová K., Dobiáš J.: Aktivní obaly potravin a možnosti využití nanotechnologií. Výživa a potraviny 66 (1), 21-24 (2011). ISSN 1211-846X.
 • Hanušová K., Votavová L., Dobiáš J., Voldřich M.: Migrace epoxidovaného sojového oleje z těsnících hmot konzervových víček do potravin. Sborník příspěvků - XLI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 74–77 na CD. Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, ČR, 23.–25. 5. 2011. ISSN 1802-1433.
 • Hanušová K., Dobiáš J.: Practical application of active and intelligent packaging in food processing, Book of Abstracts of 8th International Conference "Students for Students", str. 18–19. Cluj-Napoca, Romania, 7.–10.4.2011. ISBN 978-973-133-912-2.
 • Dobiáš J., Čížková H., Hanušová K., Votavová L., Voldřich M.: Occurrence of dipropylene and tripropylene glycol diacrylates in packaging materials and packaged sugar. Book of Abstracts 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, str. 321. Praha, 1.–4.11.2011. ISBN 978-80-7080-795-8.
 • Hanušová K., Šišák M., Dobiáš J., Voldřich M.: Antimicrobial packaging films with nanoparticles of silver and titanium dioxide. Book of Abstracts 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, str. 303. Praha, 1.–4.11.2011. ISBN 978-80-7080-795-8.
 • Hanušová K., Šťastná M., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: Polymer films releasing nisin and/or natamycin from polyvinyldichloride lacquer coating: Nisin and natamycin migration, efficiency in cheese packaging. J. Food Eng. 99, 491-496 (2010). ISSN 0260-8774, IF 2,313.
 • Hanušová K., Klaudisová K., Milatová E., Šviráková E., Dobiáš J., Voldřich M., Koza V., Marek M.: Release of nisin from polyvinyldichloride lacquer coated on a polyethylene film. J. Food Nutr. Res. 49, 21-29 (2010). ISSN 1336-8672, IF 0,655.
 • Hanušová K., Balcar D., Dobiáš J., Marek M., Voldřich M.: Study of new types of antimicrobial packaging films with utilization of phosphates and glucose oxidase. CHISA 2010, Summaries 5 – Systems and technology, str. 2108. Praha, ČR, 28.8.-1.9. 2010. ISBN 978-80-02-02250-3.
 • Dupáková Z., Dobiáš J., Votavová L., Klaudisová K., Voldřich M.  Occurrence of extractable ink residuals in packaging materials used in the Czech Republic. Food Additives &Contaminants: Part A, (2009) doi: 10.1080/02652030903225765 ISSN 0265-203X print/ISSN 1464-5122 online.
 • Votavová L., Dobiáš J.,Voldřich M., Čížková H.: Migration of Nonylphenols from Polymer Packaging Materials into Food Simulants. Czech J. Food Sci. 27, 293–299 (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,472.
 • Hanušová K., Dobiáš J., Klaudisová K.: Effect of packaging films releasing antimicrobial agents on stability of food products. Czech Journal of Food Science, 27, S347-S349S (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,472.
 • Dupáková Z. , Dobiáš J., Votavová L., Voldřich M.:Potencionální riziko kontamice potravin složkami tiskových barev, Balení potravin - aktuální problémy a možná řešení, VŠCHT Praha, 28.4.2009, “na CD” s.42-46,ISBN 978-80-7080-714-9.
 • Dobiáš J.: Funkční parametry obalů versus požadavky na konkrétní aplikaci, kontrola vlastností obalu. Sborník semináře Balení potravin – aktuální problémy a možná řešení, VŠCHT Praha, 28.4.2009, , “na CD” s. 30-32, ISBN 978-80-7080-714-9.
 • Hanušová K., Šťastná M., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: Vliv obalových materiálů uvolňujících nisin a/nebo natamycin na stabilitu balených sýrů. Balení potravin-aktuální problémy a možná řešení, Praha, 28.4.2009, “na CD” str. 47-52 ISBN 978-80-7080-714-9.
 • Dupáková Z., Klaudisová K., Dobiáš J., Votavová L., Voldřich M.: Transfer of printing ink constituents from packaging into food simulants. The 4th International symposium on Recent Advances in Food Analysis, November 4–6, 2009, Prague.
 • Hanušová K., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: The efficiency of packaging films releasing preserving agents on stability of packaged food. Book of Abstracts 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Praha, ČR, 4.-6.11.2009, str. 198 ISBN 978-80-7080-726-2.
 • Hanušová K., Dobiáš J.: Možnosti průmyslové aplikace obalů potravin s antimikrobiální aktivitou v České republice, Packaging, 67, 22 (2009) ISSN 1211-9202.
 • Hanušová K., Dobiáš J.: Obaly s antimikrobní aktivitou, Packaging, 68, 42-45 (2009) ISSN 1211-9202.
 • Dobiáš J.: Aktivní systémy balení ve výrobě potravin. In Voldřich M, Škropek B. a kol.: Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu, část 7, díl 5, kapitola 5, strana 1-16. Verlag Dashöfer (2009). ISSN 0322-7901.
 • Dobiáš J.: Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiály. In Voldřich M, Škropek B. a kol: Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu, část 7, díl 5, kapitola 2, strana 1-16. Verlag Dashöfer (2009). ISSN 0322-7901
Aktualizováno: 11.1.2016 10:22, Autor: Lukáš Vápenka

Adresa:
Nezávislá obalová laboratoř
VŠCHT Praha
Zkušební laboratoř č. 1316
akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025
VŠCHT Praha – Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice
zobrazit plnou verzi